Beretning for 2016

 

Paarup Lokalhistoriske Arkivs beretning for 2016.

Fremlagt på Paarup Foreningens generalforsamling den 1. februar 2017.

Der sker desværre ikke så meget på arkivet. Vi har dog fået en ny medarbejder, idet Poul Espersen har meldt sig under fanerne, og det er vi glade for, men vi kunne godt tænke os nogle flere medarbejdere, der kunne give os ny inspiration, og som ikke mindst kunne blive sat ind i arbejdet på arkivet, så vi kunne få oplært nogle, der en dag kan overtage efter os. Vi bliver jo ikke yngre.

Fra 2016 kan jeg nævne, at vi har modtaget 11 afleveringer, hvilket er væsentligt færre end tidligere år. Men vi er glade for det, vi har modtaget. Vi har ikke haft så mange besøgende på arkivet, men vi har også kun været i lokalerne på Havrevænget, når vi har haft åbent om aftenen. Vores eftermiddagsåbninger har været holdt på Tarup Bibliotek, og her har vi været i kontakt med en del. Det er vanskeligt at sige hvor mange. Vi har fast opslagstavler stående på biblioteket, men normalt er de kun fremme, når vi er der. Billederne, som vi af og til skifter ud, er gode at have og tale om. Vi fortsætter med at være på biblioteket den tredje mandag i måneden fra 15 til 17. Der har været en del skriftlige henvendelser, de fleste kommer pr. mail. Vi kan se, at der er mange, der ser på arkivets registreringer på www.arkiv.dk, og det er sket nogle gange, at vi har fået rettelser og/eller tilføjelser til især fotografierne. Det er vi glade for, for oplysningerne skulle jo gerne være så korrekte som muligt.

Paarup Foreningens arrangementer deltager vi i, når det er muligt, og vi fotograferer, så vi hurtigt kan lægge billeder fra dem på hjemmesiden, som regelmæssigt opdateres. Vi fortsætter at lægge billeder ud på face book om fredagen, og der konkurreres om at være den første, der kan skrive, hvor billedet er fra. Der kommer heldigvis også kommentarer til billederne, ofte af nostalgisk art, men også oplysende kommentarer. Vi har efterhånden 396, der kan lide os her. Det kunne være dejligt med hjælp til hjemmeside og facebook, det er vanskeligt at blive ved med at finde på.

Tarup Bibliotek holdt i september en foreningernes dag, hvor vi stillede op sammen med Paarup Foreningen og en hel del lokale foreninger.

Da Sundshedshuset i det tidligere forsamlingshus holdt åbent hus i november, viste jeg et par små film og nogle fotos fra husets tidligere historie. Her fik jeg også talt med en del mennesker om Paarup og om arkivets arbejde med at registrere sognets historie.

I forbindelse med Tarup Biblioteks 40-års fødselsdag holdt jeg et lille foredrag på biblioteket om sognet og om biblioteket. Der kom godt 30 og hørte på.

Fra hjemmesiden er det muligt at downloade en kalender for 2017. Vores lille orienteringsfolder kan fås ved henvendelse til os.

Arkivets regnskab er også i år revideret af foreningens revisorer og sendt til gennemsyn på Stadsarkivet. Regnskabet er lagt frem på bordene til orientering. Regnskabet ser lidt anderledes ud end tidligere år, idet Stadsarkivet/kommunen ønsker, at det skal være tydeligt at se, om og hvordan det kommunale tilskud bliver brugt. Derfor er det kun tilskuddet fra kommunen, der står som indtægt. Da vi fik tilskuddet for 2017 allerede i december, udviser driften et pænt overskud. Ser vi bort fra 2017-tilskuddet ville der dog være et underskud, men jeres tilskud retter jo pænt op på det. Foreningens tilskud står som bilag 2 andre indtægter. Vi får imidlertid ikke 8.000 kr. i tilskud, men 4.000 kr., tilskuddet for 2015 fik vi i 2016 sammen med tilskuddet for 2016.

Vi har som sædvanlig haft et godt samarbejde med de øvrige lokalarkiver, som vi mødes med nogle gange om året. Vi fordeler det kommunale tilskud, fortæller om vores arbejde, så vi kan inspirere hinanden og drøfter arkivfaglige forhold.  

Til slut blot den sædvanlige store tak til Paarup Foreningens medlemmer, dels for det tilskud, foreningen giver til arkivet, dels for interesse for arkivets arbejde.

Foreningens og arkivets beretninger kan fra i morgen læses på hjemmesiden. Ja, de ligger der faktisk allerede.

Karin Ramskov Andersen

Paarup, den 1. februar 2017.