Beretning for 2019

Paarup Lokalhistoriske Arkivs beretning for 2019.

Fremlagt på Paarup Foreningens generalforsamling den  5. februar 2020.

 Fra 2019 kan jeg nævne, at vi har modtaget 15 afleveringer, hvilke kan ses i orienteringsfolderen. Vi har ikke haft så mange besøgende på arkivet, men vi er jo også kun i lokalerne på Havrevænget, når vi har haft åbent om aftenen, da vores eftermiddagsåbninger fortsat holdes på Tarup Bibliotek, og her har vi været i kontakt med en del, så vi fortsætter med at være på biblioteket den tredje mandag i måneden fra 15 til 17. Der har været en del skriftlige henvendelser, de fleste kommer pr. mail. Heldigvis er der mange, der ser på arkivets registreringer på www.arkiv.dk. 18.387 gange er der blevet søgt på registreringerne, og det sker, vi får rettelser og/eller tilføjelser til især fotografierne. Det er vi glade for, for oplysningerne skulle jo gerne være så korrekte som muligt. Der kommer også af og til forespørgsler til nogle af registreringerne.  

Paarup Foreningens arrangementer deltager vi i, når det er muligt, og vi fotograferer, så vi hurtigt kan lægge billeder på hjemmesiden, som regelmæssigt opdateres. Vi fortsætter med at lægge billeder ud på facebook om fredagen, og det er dejligt, at der kommer kommentarer til billederne, ofte af nostalgisk art, men også oplysende. Der er efterhånden 477, der kan lide os og 482, der følger os, og det er en pæn stor  stigning fra sidste år. Det kunne være dejligt med hjælp til hjemmeside og facebook, det er vanskeligt at blive ved med at finde på.

Den anden lørdag i november var det, som det er hvert år, Arkivernes Dag, hvor mange arkiver ikke kun i Danmark, men i hele Norden holdt åbent hus. Det kunne vi som sædvanlig desværre ikke. Årets fælles emne var ”Gemt, men ikke glemt”, og derfor skiftede vi billederne på nogle af opslagstavlerne på biblioteket ud med fotos, der passede til emnet. Jeg havde endvidere tilbudt min hjælp i Historiens Hus, der holdt åbent hus den dag, og jeg var så heldig, at der kom nogle, der søgte oplysninger om Paarup.      

Sognegården har holdt 25 års jubilæum, og det markerede arkivet med et par opslagstavler med fotos fra sognegårdens historie, ligesom jeg fortalte om sognegården ved et tirsdagsmøde der.

Paarup Gamle Skole er revet ned. Mange gode kræfter søgte til det sidste at stritte imod, men forgæves.. Både Morten fra Sundhedshuset og jeg blev interviewet af TV 2 Fyn, men os blev der heller ikke hørt på. Bygningen var så fuld af skimmelsvamp, at kommunen ikke mente, den på nogen måde var værd at bevare. Det havde ellers været fint at have lokalarkiv der, for lokaleforholdene er stadig et stort problem. Der er simpelthen ikke plads til mere, og det er nærmest umuligt at bevæge sig omkring i lokalet. Og så er trappen altså ikke sjov at gå op og ned ad. Jeg er selv nervøs hver gang, jeg går på den. Ejendomskontoret kan jo ikke hjælpe os med et lokale, så nu prøvede jeg at gøre lokale byrådspolitikere opmærksom på vores trange forhold. Jeg skrev til fem byrødder, der bor i sognet, og inviterede dem på besøg, ikke kun af hensyn til lokalet, men lige så meget for at gøre dem opmærksom på, at der overhovedet findes et arkiv, der forsøger at bevare sognets historie. To svarede på min henvendelse. Brian Dybro og Christel Gall ville gerne se lokalet, og de viste begge stor interesse for os og for vores arbejde, men de havde ikke mulighed for at hjælpe. Brian Dybro kom en fredag formiddag og tilbragte næsten en time på arkivet, hvor jeg fortalte ham om, hvad vi foretager os der. Christel Gall kom i åbningstiden, hvor der også var et par andre ”kunder”, så hun kunne ved selvsyn se, hvad vi gør for at hjælpe. Hun tog en del fotos og lagde dem ud på sin facebookside med mange positive bemærkninger om os.

Vi har som sædvanlig lavet en orienteringsfolder, og den kan fås ved henvendelse til Poul eller mig.

Arkivets regnskab er også i år revideret af foreningens revisorer og sendt til gennemsyn på Stadsarkivet. Regnskabet er lagt frem på bordene til orientering. Jeg vil lige kort gennemgå det. Vi har i år ikke fået tilskud fra kommunen, dvs vi fik tilskuddet for 2019 i december 2018, så vores eneste indtægt i 2019 var beløbet fra Paarup Foreningen. Vi har haft udgifter på 5.608,75 kr., hvilket giver et minusresultat på driften, da kommunen vil se regnskabet uden andre tilskud end kommunens. Men da der ved årets begyndelse stod næsten 30.000 kr. på kontoen, ender vi med at have et indestående på godt 28.000 kr.

Vi har jo i længere tid søgt efter flere medarbejdere. Siden Ernst døde sidste år, har vi kun været Poul og mig, men nu har vi fået endnu en medarbejder, Gitte Lundager, og jeg ser frem til at sætte hende i arbejde. Gitte er barnefødt i Paarup og bor stadig i sognet, og jeg er sikker på, at hun kan give os ny inspiration. 

Vi har som sædvanlig haft et godt samarbejde med de øvrige lokalarkiver, som vi mødes med nogle gange om året. Vi fordeler det kommunale tilskud, fortæller om vores arbejde, så vi kan inspirere hinanden, og vi drøfter arkivfaglige forhold.  

Til slut blot den sædvanlige store tak til jer, Paarup Foreningens medlemmer, dels for det tilskud, foreningen giver til arkivet, dels for interesse for arkivets arbejde.

Foreningens og arkivets beretninger kan fra i morgen læses på hjemmesiden. Ja, de ligger der faktisk allerede.

Karin Ramskov Andersen

Paarup, den 5. februar 2020.