Beretning for 2017

 

Paarup Lokalhistoriske Arkivs beretning for 2017.

Fremlagt på Paarup Foreningens generalforsamling den 7. februar 2018.

Der er som sædvanlig ikke sket så meget på arkivet. Vi kunne stadig godt tænke os nogle flere medarbejdere, der kunne give os ny inspiration til hjemmeside og facebook, og som ikke mindst kunne blive sat ind i arbejdet på arkivet, så vi kunne få oplært nogle, der en dag kan overtage efter os. Vi bliver jo ikke yngre.

Fra 2017 kan jeg nævne, at vi har modtaget 13 afleveringer, hvilke kan ses i orienteringsfolderen. Vi har ikke haft så mange besøgende på arkivet, men vi er jo også kun i lokalerne på Havrevænget, når vi har haft åbent om aftenen, da vores eftermiddagsåbninger også i 2017 har været holdt på Tarup Bibliotek, og her har vi været i kontakt med en del. Det er vanskeligt at sige hvor mange. Vi har fast opslagstavler stående på biblioteket, men normalt er de kun fremme, når vi er der, da der ikke altid er plads på grund af andre udstillinger. Billederne, som vi af og til skifter ud, er gode at have og tale om. Vi fortsætter med at være på biblioteket den tredje mandag i måneden fra 15 til 17. Der har været en del skriftlige henvendelser, de fleste kommer pr. mail. Vi kan se, at der er mange, der ser på arkivets registreringer på www.arkiv.dk, vi får af og til rettelser og/eller tilføjelser til især fotografierne. Det er vi glade for, for oplysningerne skulle jo gerne være så korrekte som muligt.

Paarup Foreningens arrangementer deltager vi i, når det er muligt, og vi fotograferer, så vi hurtigt kan lægge billeder på hjemmesiden, som regelmæssigt opdateres. Vi fortsætter med at lægge billeder ud på facebook om fredagen, og det er dejligt, at der kommer kommentarer til billederne, ofte af nostalgisk art, men også oplysende. Der er efterhånden 437, der kan lide os og 426, der følger os. Det kunne som tidligere nævnt være dejligt med hjælp til hjemmeside og facebook, det er vanskeligt at blive ved med at finde på.

Jeg er af og til blevet spurgt om, hvad folk spørger om, når de kontakter arkivet. Jeg vil her lige nævne to henvendelser, jeg fik sidste år. Den ene henvendelse kom fra Lisa Walter fra Canada, der ville have oplysninger om farfaderen, der var flyttet til Canada i 1923, 20 år gammel. Lisa skulle til Ungarn på kursus i maj måned og overvejede at lægge vejen forbi Paarup, hvor farfaderen blev født i 1903. Jeg tilbød hende, at hun kunne bo hos mig, og det endte med, at hun og hendes 80 år gamle mor kom til Paarup midt i april. Jeg viste dem Paarup Gamle Skole, hvor Lisas oldefar og farfar havde været førstelærere fra 1869 til 1915. Vi var også i Paarup Kirke og på kirkegården, hvor der er et familiegravsted. Inden vi kom så langt, havde vi udvekslet oplysninger om de to førstelærere. En længere beretning om de to canadieres besøg kan læses i vores orienteringsfolder.

Den anden forespørgsel kom et par dage efter. En dame ønskede oplysninger om en restaurant i Dubai. Hun havde set en anmeldelse af den på nettet, men ville godt lige have flere oplysninger om den. Jeg var noget uforstående, for jeg kender absolut intet til restauranter i Dubai, men Spidshuset var nævnt i anmeldelsen. Hun havde så ved at google fundet frem til arkivet og mit telefonnummer. Jeg hjalp hende med at finde frem til ejeren af Spidshuset, og det viste sig, at det var ham, der havde lagt anmeldelsen ud på nettet.

Den anden lørdag i november var det Arkivernes Dag, hvor mange arkiver ikke kun i Danmark, men i hele Norden holdt åbent hus. Det kunne vi desværre ikke. Der er ikke plads til det i vores ene lokale, og adgangsforholdene er jo ikke gode. Vi benyttede dog lejligheden til at skifte helt ud på billederne på opslagstavlerne på biblioteket. Emnet var ”Før og nu. Husker du?” Opslagstavlerne har nu stået fremme på biblioteket i nogle måneder, og personalet siger, at de flittigt bliver studeret.

Fra hjemmesiden er det muligt at downloade en kalender for 2018. Vores orienteringsfolder kan fås ved henvendelse til os.

Arkivets regnskab er også i år revideret af foreningens revisorer og sendt til gennemsyn på Stadsarkivet. Regnskabet er lagt frem på bordene til orientering.

Den 26. november 2017 døde arkivets stifter, Raimond Nielsen, han blev 81 år. Selv om han i mange år har boet i Otterup, følte han en særlig tilknytning til Paarup, hvor han blev døbt, senere viet, og hvor hans børn er blevet døbt og et par konfirmeret, og hvor han var lærer på Paarup Skole i 41 år. Han havde derfor ønsket at blive bisat fra Paarup Kirke, og det blev han den 1. december. Det var Raimond, der efter flere tilløb tog initiativ til Paarup Lokalhistoriske Arkiv. Han var arkivets leder fra 1977 til 2006, hvor han fortsatte med at arbejde for arkivet, indtil hans helbred satte stop for bilkørsel. Men hans interesse var der stadig, og han ringede af og til for at høre nyt fra Paarup. Hans viden om sognet var stor.

Vi har som sædvanlig haft et godt samarbejde med de øvrige lokalarkiver, som vi mødes med nogle gange om året. Vi fordeler det kommunale tilskud, fortæller om vores arbejde, så vi kan inspirere hinanden og drøfter arkivfaglige forhold.  

Til slut blot den sædvanlige store tak til Paarup Foreningens medlemmer, dels for det tilskud, foreningen giver til arkivet, dels for interesse for arkivets arbejde.

Foreningens og arkivets beretninger kan fra i morgen læses på hjemmesiden. Ja, de ligger der faktisk allerede.

Karin Ramskov Andersen

Paarup, den 7. februar 2018.