Beretning for 2018

Paarup Lokalhistoriske Arkivs beretning for 2018.

Fremlagt på Paarup Foreningens generalforsamling den  6. februar 2019.

Jeg genbruger med få ændringer en del afsnit i beretningen fra sidste år, for de er stadig aktuelle.

Der er som sædvanlig ikke sket så meget på arkivet. Vi kunne stadig godt tænke os nogle flere medarbejdere, der kunne give os ny inspiration til hjemmeside og facebook, og som ikke mindst kunne blive sat ind i arbejdet på arkivet, så vi kunne få oplært nogle, der en dag kan overtage efter os. Vi bliver jo ikke yngre. Vi er nu kun to medarbejdere tilbage på arkivet, da Ernst Overby døde den 9. januar. Han har været medarbejder siden 1998, og har de sidste år især taget sig af at klippe i aviser og lave en database over det, der har stået i aviserne om Paarup. Ernst kunne være blevet 83 år i søndags.

Fra 2018 kan jeg nævne, at vi har modtaget 16 afleveringer, hvilke kan ses i orienteringsfolderen. Vi har heller ikke i 2018 haft så mange besøgende på arkivet, men vi er jo også kun i lokalerne på Havrevænget, når vi har haft åbent om aftenen, da vores eftermiddagsåbninger har været holdt på Tarup Bibliotek, og her har vi været i kontakt med en del. Det er vanskeligt at sige hvor mange. Vi har fast opslagstavler stående på biblioteket, men normalt er de kun fremme, når vi er der, da der ikke altid er plads på grund af andre udstillinger. Billederne, som vi af og til skifter ud, er gode at have og tale om. Vi fortsætter med at være på biblioteket den tredje mandag i måneden fra 15 til 17. Der har været en del skriftlige henvendelser, de fleste kommer pr. mail. Heldigvis er der mange, der ser på arkivets registreringer på www.arkiv.dk. 16.870 gange er der blevet klikket ind på et af arkivets billeder. Det sker, vi får rettelser og/eller tilføjelser til især fotografierne. Det er vi glade for, for oplysningerne skulle jo gerne være så korrekte som muligt. Der kommer også af og til forespørgsler til nogle af registreringerne.  

Paarup Foreningens arrangementer deltager vi i, når det er muligt, og vi fotograferer, så vi hurtigt kan lægge billeder på hjemmesiden, som regelmæssigt opdateres. Vi fortsætter med at lægge billeder ud på facebook om fredagen, og det er dejligt, at der kommer kommentarer til billederne, ofte af nostalgisk art, men også oplysende. Der er efterhånden 446, der kan lide os og 439, der følger os, og det er en lille stigning fra sidste år. Det kunne som tidligere nævnt være dejligt med hjælp til hjemmeside og facebook, det er vanskeligt at blive ved med at finde på.

Den anden lørdag i november var det, som det er hvert år, Arkivernes Dag, hvor mange arkiver ikke kun i Danmark, men i hele Norden holdt åbent hus. Det kunne vi som sædvanlig desværre ikke. Der er ikke plads til det i vores ene lokale, og adgangsforholdene er jo ikke gode. Vi benyttede dog lejligheden til at skifte helt ud på billederne på opslagstavlerne på  biblioteket. Emnet var ”Villestofte Nord og Syd.” Villestofte Nord er området omkring Skovgyden, hvor der jo er bygget og stadig bygges. Jeg fortalte om området ved et arrangement den 2. oktober i Villestofte Seniorklub i fælleshuset i Villestoftehegnet, og det var en del af materialet derfra, vi brugte til opslagstavlerne på biblioteket. Det suppleredes så med fotos fra nybyggerierne ved Tyrsbjergvej, det jeg har kaldt Villestofte Syd.

Lokaleforholdene er stadig et stort problem. Jeg har været i kontakt med kommunens ejendomskontor, men da der ikke er ledige kommunale lokaler i vores område, kunne vi ikke få hjælp der. Det skal jo være et kommunalt lokale, da vi ikke kan betale husleje. Jeg har også kontaktet skolerne. Tarup Skole har ikke svaret tilbage på min henvendelse, og Paarup Skole bruger selv alle lokaler. Vi bliver snart nødt til at sige nej til at modtage afleveringer, i hvert fald hvis de fylder mere end én arkivkasse. Der er simpelthen ikke plads til mere, og det er nærmest umuligt at bevæge sig omkring i lokalet. Og så er trappen altså ikke sjov at gå op og ned ad. Jeg er selv nervøs hver gang, jeg går på den.

Vi har netop modtaget en kopi af et brev fra Kulturministeriet til Handicapcentret Tarup Gamle Præstegård. Af brevet fremgår det, at ministeriet har besluttet at ophæve fredningen af præstegården. Det skyldes nye bestemmelser, der gør det muligt at ophæve fredninger, hvis der er sket forandringer på bygningen. Odense Bys Museer har protesteret mod affredningen, da museet mener, præstegården er værd at frede dels på grund af dens historie, dels på grund af byggeskikken. Men protesten hjalp ikke. Der er dog, så vidt jeg ved, ingen aktuelle planer om at ændre noget ved præstegården. Forhåbentlig går det ikke som med Paarup Rådhus, der heller ikke kunne fredes på grund af for mange ombygninger. Præstegården er jo den eneste tilbageværende gård i Tarup, de øvrige er for længst forsvundet. Spændende er det også, hvad der kommer til at ske med området omkring Vrangsbæk og elevboligerne ved den tidligere Husmandsskole/Landboskole/nu Ledelsesakademi. Trist hvis alt for meget af Paarups historie forsvinder. Så sent som i søndags blev jeg orienteret om, at der er planer om at rive Paarup Gamle Skole ned. Hvis kommunen gør alvor af det, er det 150 års historie, der forsvinder. Bygningen har stået tom siden 2015, da den ikke har kunnet bruges på grund af skimmelsvamp, men det kunne man jo gøre noget ved. Desværre er der nok foretaget for mange ændringer på bygningen til, at den evt. kunne fredes, men man kunne jo prøve at ændre den tilbage til det oprindelige. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske, måske lidt for spændende. 

Vi har som sædvanlig lavet en orienteringsfolder, og den kan fås ved henvendelse til os.

Arkivets regnskab er også i år revideret af foreningens revisorer og sendt til gennemsyn på Stadsarkivet. Regnskabet er lagt frem på bordene til orientering. Jeg vil lige kort gennemgå det, for det ser nok lidt mystisk ud, at arkivet har et underskud på driften på godt 12.000 kr. Odense Kommune ønsker, at det skal fremgå af regnskabet, at kommunens tilskud bliver brugt til drift, så det er muligt at se, at tilskuddet ikke bruges til at optjene en formue. I 2018 har vi haft nogle store udgiftsposter, bilag 2 og 13, idet vi har købt to bærbare computere. Vi er jo nødt til at medbringe vores computer, når vi er på biblioteket, og med to computere har vi mulighed for begge at arbejde. Vi har mobile bredbånd hos yousee, bilagene 5, 6, 12 og 17. Heldigvis har vi jo både i 2018 og tidligere modtaget store pengegaver, og derfor har vi et indestående i banken på næsten 30.000 kr.    

Vi har som sædvanlig haft et godt samarbejde med de øvrige lokalarkiver, som vi mødes med nogle gange om året. Vi fordeler det kommunale tilskud, fortæller om vores arbejde, så vi kan inspirere hinanden, og vi drøfter arkivfaglige forhold.  

Til slut blot den sædvanlige store tak til Paarup Foreningens medlemmer, dels for det tilskud, foreningen giver til arkivet, dels for interesse for arkivets arbejde.

Foreningens og arkivets beretninger kan fra i morgen læses på hjemmesiden. Ja, de ligger der faktisk allerede.

Karin Ramskov Andersen

Paarup, den 6. februar 2019.