Kransenedlæggelse fredag den 17. april 2015 kl. 16.12

Den 17. april 1945 blev Fyns Husmandsskole bombet. Det var RAF, der bombede den på opfordring af modstandsbevægelsen i Odense. Tyskerne var forberedte på det og havde fjernet alle papirer, og det lykkedes dem også at komme væk, inden bomberne faldt. Skolen blev totalt skadet, og desværre var der nogle bomber, der ramte ved siden af med det resultat, at ni civile mistede livet, og mange huse blev ødelagt. Den 17. april 2005 blev der sat en mindesten op i Willeruplund, Jeppe Aakjærs Allé. Det var Paarup Foreningen og Paarup Lokalhistoriske Arkiv, der sørgede for det, og hvert år siden har foreningen lagt en krans ved stenen kl. 16.12, det tidspunkt hvor den første bombe faldt. Stenen blev afsløret af Knud Andersen, der mistede sin mor ved bombardementet, og det er også ham, der hvert år lægger kransen ved stenen. I år holdt Anders W. Berthelsen en tale.
DSC_0006 DSC_0007 DSC_0017
Rekordmange deltagere.
DSC_0008 DSC_0012 DSC_0015
Paarup Foreningens formand Lars Lysholm bød velkommen.  Knud Andersen, som oplevede bombardementet, nedlagde kransen. 

Preben Grossmann fortalte, hvordan han som 9-årig oplevede bombardementet. 

DSC_0013 DSC_0016 DSC_0004
Anders W. Berthelsen var indbudt som taler. Kransen skænket af Paarup foreningen og lokalarkivet.  Poul Jørgensen, der boede på Husmandsskolens Allé, da husmandsskolen blev bombet, fortalte Anders W. Berthelsen, at familien kun reddede livet, fordi de var på arbejde i skolens plantage. Familiens hus blev totalt skadet.