Generalforsamling den 3. februar 2016 Kl.19.30

85 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Kontingentet  blev sat op til 125 kr. årligt pr. husstand.

Poul Espersen blev valgt til bestyrelsen i stedet for afdøde Bent Eriksen.

Som bestyrelsessuppleant valgtes Arne Jørgensen, og Birgit Groth valgtes som revisorsuppleant.

Aase Søgaard havde 30-års jubilæum som bestyrelsesmedlem.

 Formanden  Bestyrelsen  IMG_4897
 IMG_4898  Aase Søgaard