Generalforsamling den 6. februar 2019

Dagsorden for generalforsamlingen

Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Arne Jørgensen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen, Bent Greve blev genvalgt som revisor og Birgit Groth som revisorsuppleant. 

Lars Groth var dirigent. På de få fotos fra generalforsamlingen ses bestyrelsen på podiet, Lars Lysholm og Lars Groth på talerstolen. Under eventuelt tog Poul Larsen ordet med en kraftig opfordring til at støtte foreningen. Det kan gøres ved at skaffe nye medlemmer og/eller ved at opstille til bestyrelsen, når nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at stoppe.  

Bestyrelsesmedlem Per Nansted var også i gang med kameraet: