Generalforsamling 2020

Lars Groth blev valgt som dirigent.

Da der ikke var nogen, der ønskede at erstatte de to bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede genvalg, blev det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling efter den ordinære. På den blev vedtægterne ændret, så der nu skal være fem medlemmer i bestyrelsen i stedet for syv.

Bestyrelsen består nu af Per Nansted, Poul Larsen, Poul Espersen, Aase Søgaard og Inge Mose. Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde. 

De øvrige valg var genvalg.

Der var indkommet et forslag om at hæve kontingentet til 200 kr. Efter en debat blev det vedtaget. Efter kaffe og lagkage viste filmfolkene film fra have-markvandringen til Ejershåb, hvor paraplyen har fundet et nyt hjem.

Bestyrelsen klar til at begynde generalforsamlingen. Lars Lysholm aflægger sin sidste beretning.
Birgit Espersen og Lars Lysholm modtog hver en gave som tak for arbejdet i bestyrelsen.