Kransenedlæggelse i Willeruplund

Kransenedlæggelsen fandt som sædvanlig sted den 17. april klokken 16.12.