Beretning for 2016

Formandsberetning på generalforsamlingen

onsdag den 1. februar 2017

Det er tiende gang, jeg står her og aflægger beretning. Jeg plejer at sige, at det forgangne år var et godt år for PF, og det var det på mange måder også. Der var rigtig god tilslutning til vores arrangementer, og vores medlemstal ligger stadigvæk på den gode side af 300 husstande. Men det er for nedadgående, og det samme er antallet af firmabidragsydere. Det giver da anledning til lidt panderynken. Det påvirker også økonomien, men endnu er vi da solvente. Jeg vender tilbage til det lidt senere.

* 

Generalforsamlingen i 2016 blev afholdt den 3. februar. Det var en stille og rolig aften, dog vedtog de fremmødte en kontingentstigning på hele 25 % fra 100 kr. til 125 kr. om året. Og så afprøvede vi et nyt lydanlæg, som vi havde lånt. Det fungerede fint, nu kunne man høre, hvad der blev sagt, når vi viste film, så nu har vi købt det. Det kommer i brug senere i aften, når vi skal genopleve årets have- markvandring. Der var mødt 87 medlemmer op.

Kransenedlæggelsen ved mindestenen på Jeppe Aakjærs Allé den 17. april blev overværet af omkring 35 mennesker. Det var søndag, og vejret var godt. Knud sagde et par ord, inden han som vanligt lagde kransen. Højtideligheden sluttede med ’Altid frejdig når du går’. 

Fugleturen den 21/5 havde på trods af mødetidspunktet kl. 04.30 tiltrukket 37 medlemmer. Vi kørte ud til de grønne områder ved Hollufgård og nød igen godt af Arnes og Lars’s kundskaber udi zoologi og botanik. Der blev også tid til en tur i skulpturparken derude, og her blev også kaffe og rundstykker indtaget.

Have- markvandringen er et af de arrangementer, der har størst tilslutning blandt vores medlemmer. I år foregik det den 18. august hos Lene og Arne Jørgensen på Tyrsbjergvej 64, og vejret var med os. Vi var 88, der nød godt af Lenes og Arnes gæstfrihed og af den lækre lammekølle. Hemmeligheden bag den gode smag er jo Poul Eriks specielle dressing, den glæder jeg mig i hvert fald til hvert år. Vi forsøgte os i år med salg af øl og vin til dem, der havde lyst til en ekstra tår at drikke, og det er da noget, vi skal fortsætte med – efter omsætningen at dømme. Vi har besøgt Lene og Arne før, og sidste års have- markvandring var også en gentagelse af et tidligere besøg. Vi er med andre ord i gang med at genbruge vores arrangementer. Ikke et ondt ord om genbrug, og ikke et ondt ord om Tyrsbjergvej 64 og Kristofferslund, vi er vældig glade for, at man vil tage imod os op til flere gange, men vi kunne da godt bruge nogle nye mål for vores hyggelige arrangement. Vi har spurgt jer før, om I ikke kunne hjælpe os med det, og nu spørger jeg igen: Kender I et sted, som ville egne sig til have- markvandring, eller bor I måske selv sådan et sted? Sig det til os, og vi vil tage det i betragtning, når vi tilrettelægger næste års arrangementer.

Busturen fandt sted præcis en måned efter vores besøg på Tyrsbjergvej. Turen gik til Moesgaard Museum syd for Aarhus. Vi var 58 i bussen, og Poul Larsen var en veloplagt turleder. Vi gjorde holdt ved Lillebælt, hvor Poul bød på kaffe og rundstykker samt en lille en, på hjemturen vankede der også en kop kaffe. Jeg havde ikke selv været på Moesgaard, siden den nye hovedbygning blev taget i brug i 2014, og jeg må sige, at jeg var da imponeret over udstillingerne, men så sandelig også over, hvordan arkitekten har formået at bygge museet ind i en skråning, så det udefra ikke syner af meget. Imponerende! Vi spiste i museets restaurant, inden turen gik hjemad. Bo Bartkær var chauffør og medarrangør, tak for det. Vi har i bestyrelsen vedtaget, at busturen fremover skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, ikke kun hvert andet år som hidtil. Til gengæld har vi sat virksomhedsbesøgene lidt på stand by.

Fortælleaften og filmaften foregår som I ved hvert andet år på skift, og i år var det fortælleaften, der stod for tur. Som jeg fortalte sidste år, har vi indledt et samarbejde med Paarup Aftenskole og Lisbeth Lunding. Vores fortælleaften var det første eksempel på det samarbejde. Vi havde fået fat i Sepp Piontek, som jo er næsten lokal, han bor ude i Vejrup. Han fortalte veloplagt om sin tid som fodboldtræner for bl.a. dynamitdrengene i 1980’erne. Da det var Paarup Aftenskole, der stod som arrangør, var der en mindre entréudgift, men vores medlemmer fik en klækkelig rabat. Det er en fast rabatordning, der gælder alle foredrag i Paarup Aftenskoles regi. Der er mange spændende foredrag, også om formiddagen, se efter i kataloget eller på nettet. Ud af de ca. 60 fremmødte til aftenen med Sepp Piontek kom nok halvdelen fra PF. Alt nyt kræver tilvænning, og vi fortsætter vores samarbejde med Lisbeth Lunding. Næste fælles arrangement bliver en søndag eftermiddag med jazzmusik en gang i efteråret. Det kan I så glæde jer til.

Bowlingarrangementet er sæsonens sidste arrangement, og det fandt sted den 9. januar. 43 spillede, 52 spiste. Der var lidt trangt på nogle af banerne, men maden var god! Der er bestilt et par ekstra baner til næste år den 7. januar, så der højst bliver fire spillere pr. bane.

Udover de syv arrangementer, der samlede knap 400 deltagere i alt, har PF deltaget i Foreningernes Dag, der fandt sted den 10. september. Tarup Bibliotek stod for arrangementet, og 14-15 lokale foreninger deltog. Det var en lørdag eftermiddag, og det foregik indendørs i bibliotekets lokaler. PF havde en fin stand ved siden af Arkivets med stander, DVDer, billeder og foldere samt et par bestyrelsesmedlemmer på plads. Udenfor var det bragende godt vejr, og om det udelukkende var derfor, der var begrænset besøg indenfor, vides ikke. Vi solgte i hvert fald ingen DVDer, og vi fik ingen nye medlemmer. Vi blev lovet en fælles evaluering af dagen. Det er ikke sket endnu, det er også kun fem måneder siden, arrangementet fandt sted. Med eller uden evaluering vil vi i bestyrelsen nøje overveje vores deltagelse i en eventuel gentagelse af Foreningernes Dag.

PF er støtteforening for Paarup Lokalhistoriske Arkiv, og vi støtter med 4000 kr. årligt. Det gør vi gerne, for Arkivet gør et stort arbejde for at bevare vores fælles fortid i nutiden for fremtiden. Arkivet har bl.a. en fin hjemmeside, hvor PF har sin egen spalte. Her fortælles der om hvert enkelt af vores arrangementer i ord og billeder. Gå ind på nettet og se den fine hjemmeside, adressen er www.paaruparkiv.dk. Arkivet er også på Facebook, og her omtales PF også hyppigt.

Omkring Paarup Rådhus kan jeg ikke fortælle noget nyt. Vi har med læserbreve og henvendelser til Odense Kommune gjort vores til, at rådhuset ikke bare bliver revet ned, som Solgården blev det, men der er ikke rigtig sket noget det sidste års tid. Vi venter, og hvis intet nyt er godt nyt, er håbet lysegrønt.

Paarup Elforsyning er blevet nedlagt, og der er lavet en fond, der skal forvalte elforsyningens ret betragtelige formue. Det skal ske over de næste ti år, og pengene vil efter ansøgning gå til ’almennyttige formål, til foreninger og private institutioner, hvis aktiviteter er placeret i Paarup Elforsynings tidligere forsyningsområde’ (citat fra fundatsen). Forsyningsområdet er nogenlunde det samme som den gamle Paarup Kommune, som jo er vores arbejdsområde. Det vil sige, at vi hvert år i de næste ti år kan søge om tilskud til vores arrangementer, og det åbner op for nye muligheder og for aktiviteter, der kan komme lokalområdet og vores medlemmer til gode fremover, ja, det er uanede perspektiver, der er dukket op her, og vi vil nøje drøfte, hvad vi kan gøre i den forbindelse.

Jeg nævnte i starten, at vores medlemstal er faldende. Vi har igennem årene gjort en del for at forhindre det, men det har ikke rigtig hjulpet noget. Egentlige hvervekampagner har ikke givet resultat, og som nævnt før hjælper det ikke, at vi er synlige på Foreningernes Dag, når der ikke kommer nogen mennesker. Jeg tror, at jungletrommerne er en god måde at hverve nye medlemmer på – altså lave spændende arrangementer, der kan tiltrække nye medlemmer og også sørge for omtale i medierne. Hver gang, vi har et arrangement, oplever vi, at nogle melder sig ind i PF netop for at kunne deltage i dét arrangement. Nogle af dem bliver så hængende som medlemmer. Hvad angår antallet af firmabidragsydere er vi i fuld gang med en hvervekampagne. Vi har bedt de to mest charmerende medlemmer af bestyrelsen om at tage på tur til de mange firmaer i lokalområdet, og mon ikke det resulterer i lidt flere firmanavne på listen ’Støt disse firmaer, de støtter os’? Endelig er der muligheden for at justere på medlemskontingentet. Da vi sidste år foreslog en stigning til 125 kr. årligt, var der flere, der nævnte, at det stadigvæk var meget billigt i forhold til, hvad man fik for pengene. I år har vi dog valgt at foreslå uændret kontingent, det er punkt 6 på aftenens dagsorden.

*

Til slut vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde til Paarup Lokalhistoriske Arkivs medarbejdere, til Tarup-Paarup Kulturforum, til vores meget aktive filmfolk, til vores firmabidragsydere og til alle andre, som har støttet vores forening i det år, der er gået. Jeg vil ikke takke bestyrelsen, for den er jeg jo selv en del af, men jeg kan da sige, at vi igen har haft et godt arbejdsår med en god fordeling af arbejdsopgaverne, så vi vil lige klappe hinanden lidt på ryggen, når vi holder det næste bestyrelsesmøde.