Billeder fra Snestrup

Husk lørdag den 3. maj 2014

Paarup foreningens årlige fugletur. Man mødes ved Paarup Sognegård kl. 05:00 (om morgenen) Arne Schmidt og Lars Groth, der begge er meget fuglekyndige, vil stå i spidsen for selskabet, der i biler begiver sig ud i det blå til et godt fuglested.
Emil-Rasmussen2 Fuglekvarteret-1964 Fyns-Stifts-Husmandsskole-1957
 Emil Rasmussen var i mange år medlem af bestyrelsen for Fyns Stifts Husmandsskole, en del år også formand. Hen blev derfor hædret med en mindesten, der står i parken bag Tietgenskolen. Der blev fra 1964 bygget mange huse i det, vi kalder Fuglekvarteret.  Skolen set mod syd i 1957. Omtrent midt i billedet Paarup Kirke og skolen. Bemærk, at indkørslen var fra Rugårdsvej. 
Jakob-Lange Rugaardsvej-med-Aaholm Rugaardsvej-Groennevangen-1957
 Til minde om den mangeårige forstander Jakob Lange blev der sat en talerstol op ved den nye husmandsskole.

Yderst til højre ejendommen Aaholm. Her er vi lige ved grænsen til Villestofte. 

Længst til venstre tanken på hjørnet af Rugårdsvej og Fuglebakken.

 Snestrup Snestrupkrydset-1953 Tietgenskolen-2008
Postkort hvorpå der har sneget sig et billede ind fra Slukefter. 

Gartner Olsen havde her i 1953 stadig en del drivhuse. Nu er her frisør. Nederst skimtes Snestrupkøbmanden. 

Tietgenskolen fotograferet i maj 2008, hvor 100-året for bygningen af Fyns Stifts Husmandsskole blev fejret. 

facebook-300x155 danmark set fra luften300155 histatlas
Besøg os på Facebook. Danmark set fra luften.  Historisk Atlas.

Opdateret den 19. april 2014

Siden redigeres af  og .

gixmo.dk