Paarupgruppen

Uddrag fra I Odenses Skygge. Paarup Sogn og Kommune indtil 1970.

Paarupgruppen

Ved fredsfesten i forsamlingshuset i slutningen af maj 1945 talte bestyrelsesformanden, malermester Olsen, og takkede de af sognets unge, “der havde været rede til at kæmpe for Danmark”. Han hentydede hermed til Paarupgruppen, der blev oprettet i foråret eller sommeren 1944. Omkring årsskiftet 1943-44 blev Poul Damgård Jensen kontaktet af en modstandsmand, som var gået “under jorden” og en tid boede i Spidshuset nær ved Gl. Damgård. Denne kontakt førte til rekrutteringen af ni mand, der kendte hinanden fra Paarup Gymnastikforening, og gruppens forbindelse til den øvrige modstandsbevægelse var en sergent, Georg Madsen, der gik under dæknavnet “Møller”.

Gruppens våben kom fra et depot hos smeden i Korup, men de blev gravet ned ved Damgård, og kun et enkelt medlem havde en pistol liggende hjemme. Træningen i våbenbrug var tilsvarende beskeden og bestod i en enkelt instruktion og øvelse i pistolskydning, der foregik i kælderen under forsamlingshuset på et tidspunkt, hvor det ikke var beslaglagt af tyskerne.

Sammen med grupper fra Sanderum, Tommerup og Langesø udgjorde Paarupgruppen “Deling Vest”. De tre førstnævnte grupper havde deltaget i jernbanesabotage, men Paarupgruppen kom ikke i aktion, hvilket “Møller” ved befrielsen forklarede med, at gruppen var ekstra sårbar, fordi Gestapo havde sit hovedkvarter på husmandsskolen lige uden for sognegrænsen.

Paarupgruppen kom således til at fungere som en “ventegruppe”, der fik sine ordrer sidst i marts 1945. Et gruppemedlem hentede dem i en butik i Overgade i Odense, gemte papirerne i cykelstyret og slap igennem en tysk razzia ved toldkammeret. Det viste sig, at gruppen, hvis tyskerne i forsamlingshuset ikke ville overgive sig, skulle spærre vejen mellem Paarup og Stegsted for at forhindre tyskerne i at komme ud på Middelfartvej. Det blev ikke aktuelt, og i stedet for skulle Paarupgruppen i et par beslaglagte biler køre til gården Elsesminde i Sanderum den 4. maj om aftenen.

For ikke at risikere et sammenstød med tyskerne i forsamlingshuset kørte man ad Spangsvej, men den ene bil kom ud i rabatten og væltede ca. 100 m fra forsamlingshuset. Tyskerne reagerede ikke, bilen blev bragt på ret køl og kørte videre. Ingen var kommet til skade. Den anden bil gik i stå ved stationsbygningen i Holmstrup, hvor tyskerne havde en vagt. En soldat gik hen mod bilen, måske for at hjælpe, men vendte om, da han så de bevæbnede mænd på bagsædet, og gruppen nåede Elsesminde uden yderligere uheld.

Næste dag blev gruppen overført til Frk. Hørlücks Skole i Slotsvænget i Odense, hvor den oplevede de blodige og forvirrede skyderier i byens centrum. Gruppen var en del af 8. kompagni, som for en stor dels vedkommende bestod af landmænd og andre selvstændige, der efter få dage vendte tilbage til deres daglige arbejde. De resterende, deriblandt fire fra Paarupgruppen, blev overført til 7. kompagni og fortsatte med vagttjeneste forskellige steder i Odense og omegnen, bl.a. på den tyske flyveplads i Beldringe og ved modtagelsen af polske og russiske krigsfanger. Da modstandsstyrkerne blev hjemsendt ved en stor parade på Stadion den 18. august 1945, deltog tre mand fra Paarupgruppen. De øvrige var tidligere vendt tilbage til det civile liv, mens en enkelt var genindkaldt til marinen.