Ole Hansen Nissen

Ole Hansen Nissen,

lærer i Paarup 1841-1883

Født: 13. september 1812 i Sønder Bjert.

Forældre: Boelsmand Hans Olufsen (født 19. januar 1783, død 24. december 1828) og Sophie Magdalene Elisabeth Nissen (født 25. december 1789, død 17. august 1846). Forældrene blev gift 2. december 1809.

Skolegang: I Sønder Bjert Skole hos skolelærer Falle Mitballe indtil 1828. Mitballe mente, at Ole Hansen Nissen burde blive lærer, men forældrene havde ikke råd til at sende ham på seminarium. Læreren ville imidlertid give ham kost og logi og forberede ham til seminariet. Ole hjalp så læreren med undervisningen som betaling for kost og logi. 13. april 1828 blev Ole konfirmeret, og tirsdagen efter begyndte han i skolen hos Mitballe. Det var ikke helt let for ham at være hjælpelærer, da børnene jo kendte ham som elev, men efterhånden som de ældste gik ud af skolen, blev det lettere for ham. Her var Ole i 3½ år.

Seminariet: I oktober måned 1831 begyndte Ole på seminariet i Skaarup. Her boede han hos gårdmand Peder Nielsen. Da Ole var blevet godt forberedt af lærer Mitballe, kunne han forlade seminariet allerede i juni 1833.

Skolelærer: Hjælpelærer ved Røjle Taarup Skole i Vejlby Sogn til efteråret 1833 hos lærer Kronberg. Kronberg havde et par drenge i pension, og Ole blev også lærer for de to samt for lærerens datter Rasmine. Samtidig fik han selv undervisning i klaverspil af Kronberg

Januar 1835 – 1. november 1837: Helnæs Sogn.

Vinteren 1837/38: Huslærer på Kejrupgaard ved Kerteminde.

Maj 1838 – 15. september 1841: Lærer i Hunderup Skole.

September 1841 – 1883: Førstelærer i Paarup.

Ægteskab:  Ved et bryllup hos en nabo, så Ole som 7-9-årig en jævnaldrende pige, Mette, klædt i hvidt. Han syntes, hun lignede en engel. De legede lidt, men han turde næsten ikke røre hende. En karl drak ham fuld, og fordi han faldt i søvn, fik han hende ikke mere at se. Kort før han begyndte på seminariet, så han den hvide engel igen og fortalte hende om det indtryk, hun tidligere havde gjort på ham. I efteråret 1832 så han hende atter, da han var hjemme på ferie, og de havde mulighed for at spadsere lidt sammen og samtale, og igen i juleferien mødte han hende. I høstferien 1837 blev de to unge mundtligt forlovede. De var begge 25 år. I foråret 1838 skrev Ole til Mettes far for at få hans samtykke til forlovelsen. Den 30. november 1841 holdt de deres bryllup hos hendes bror (faderen var død i september 1840), og så flyttede de til Snestrup Skole.

I Snestrup Skole: Snestrup Skole var bygget som rytterskole i 1723. Den lå omtrent midt i sognet hvor den øst-vestlige vej krydsede en nord-sydgående vej. Da Ole Hansen Nissen flyttede ind i 1841, var bygningen i dårlig stand, ikke mindst fordi forgængeren, lærer Andersen, ikke havde vedligeholdt den ordentligt. Ole Hansen Nissen betalte selv for en del af reparationerne. Alle døre og vinduer blev skiftet ud. Der blev bygget 5 alen til huset ud mod gaden, og skolestuerne flyttet dertil. Lærerboligen blev indrettet i den sydlige ende af bygningen ud mod haven. Kun den udvendige mur og spærene blev stående. Der blev malet overalt. Mens ombygningen stod på, boede ægteparret i et telt i loen.

I efteråret 1841/42 blev også have og mark ordnet. Haven blev ryddet for træstubbe og for buske og ukrudt, og i foråret 1842 blev der plantet frugttræer. I vinteren og foråret 1843 blev gården indhegnet, og der blev sat porte i mod gaden og haven, og der blev indrettet et loftkammer i den sydlige ende af bygningen.

Lærerens løn blev delvist udbetalt i naturalier. Den bestod endvidere i højtidsofre til jul, påske og pinse samt betaling ved deltagelse i bryllupper og barnedåb. Fri bolig med jordtilliggende.

Mens Nissen boede i Snestrup Skole fik han og hans kone seks børn, hvoraf de to døde som spæde.

  1. Hans Frederik Nissen født den 22. november 1842
  2. Johannes Mitballe Nissen født den 12. oktober 1844, døde den 6. juni 1845
  3. Johannes Mitballe Nissen født den 27. juni 1846, døde den 16. juli 1847
  4. Methea Petrea Olivia Nissen født den 17. august 1848
  5. Sophie Magdalene Elisabeth Nissen født den 25. september 1850
  6. Johannes Mitballe Nissen født den 24. november 1851

Den 2. februar 1866 døde Nissens hustru.

I Kirkeskolen: Der var efterhånden omkring 100 skolepligtige børn, der var delt i to klasser, der gik i skole hver anden dag. Med op til 50 elever i hver klasse kunne luften i skolestuen være noget ubehagelig. Uden for skolestuen var der tre latriner og en stald med tre køer, i lokalet var der ingen trækrude og ingen ventilation. Nissen ønskede, at der blev bygget en ny og større skole, ikke mindst fordi børnene fra Villestofte gik i skole i Korup, hvis lærer var ved at blive gammel. Sogneforstanderskabet mente dog, at skolevæsnet var dyrt nok. Der var forslag om at ansætte en lærer mere eller at bygge en skole for de mindste.

I 1869 blev der påbegyndt byggeriet af en ny skole, der kom til at ligge over for kirken. Skolen blev taget i brug den første januar 1870. Skolen blev bygget som en firlænget gård. Skolebygningen udgjorde den ene længe, førstelærerboligen den anden, og så var der to ladebygninger. Midt i gården var der en brønd med godt og rigeligt vand.

Skolebygningen rummede to klasselokaler og en bolig for den nyansatte andenlærer. Uden for skolebygningen blev der indrettet en gymnastikplads.

Nissen anlagde en stor have ved lærerboligen. Der var lysthave, urtehave, frugthave og humlehave. Han satte et espalier op med ferskentræer, abrikostræer, vinranker og slyngroser. Rundt i haven var der stikkelsbær-, ribs- og solbærbuske, æbler og pærer, kirsebær, blommer, kvæder, hindbær, hasselbuske og aspargesbede. Der var endvidere en lille plantage med 20 forskellige træsorter og to lysthuse. Der kunne høstes så meget, at Nissen kunne sælge betydeligt og dermed få et godt tilskud til lønnen.

I februar 1878 kom sønnen Johannes hjem for at fungere som hjælpelærer. Far og søn håbede derved, at han senere kunne blive ansat som andenlærer for så, når Ole Hansen Nissen blev 70, at overtage førstelærerembedet. Nissen betalte selv sønnens løn. I 1881 blev Johannes andenlærer, og i 1883 efterfulgte han faderen som førstelærer og kirkesanger.

Da Ole Hansen Nissen i 1883 fik sin afsked, overdrog han alt, hvad han ejede til sønnen Johannes med det forbehold, at hvis han flyttede fra skolen, skulle han have, hvad der var nødvendigt for at bosætte sig et andet sted. Det var hans mening at blive i Paarup Skole, hvor han fik sit eget værelse. Her beskæftigede han sig med læsning og skriveri for sognerådet. Han ville gerne have arbejdet med haven, men sønnen var selv en ivrig havemand, og uenigheder i sognerådet gjorde, at han efterhånden ikke brød sig om at bo i skolen. Han flyttede derfor i juni måned 1886 til datteren Sophie og hendes mand i Odense, og her døde han i november 1893.

Børnene:

Hans Frederik Nissen blev i 1870 cand.theol., i 1871 ordineret til præst på Rømø og gift den 15. oktober samme år. Da faderen døde, var han præst i Gram, og det var ham, der stod for faderens begravelse i Paarup Kirke.

Johannes Mitballe Nissen blev i 1873 lærer fra Skaarup Seminarium og derefter lærer ved Borgerskolen i Faaborg.

Methea Petrea Olivia tjente i huset forskellige steder, inden hun den 9. december 1871 blev gift med møllebestyrer N.P.A. Porkien. Hun døde efter et par års brysttæring den 26. december 1875. Hun blev begravet på Paarup Kirkegård den 3. januar 1876.

Sophie Magdalene Elisabeth lærte et år husholdning og mejeri i Værst og Bekker ved Kolding, dernæst et år i Todberg ved Aarhus, siden husholderske forskellige steder, for så den 8. maj 1879 at blive gift med overskærer Christian Nielsen.

Nissen havde forberedt sig på, at døtrene skulle have udstyr med, når de blev gift. Af den hør, han avlede, og af den uld, han fik fra sine får, fik han fremstillet dynevår, hørlærred, blårlærred, håndklæder, dækketøj, kroplinned, hvergarn, vadmel og buksetøj. I perioden 1871-1883 fik han fremstillet i alt 1280 alen tøj.

Kilde: Ole Hansen Nissens selvbiografi, skrevet i 1886/87 i Odense.