Det Frie Socialdemokrati

Det Frie Socialdemokrati, dansk politisk parti, stiftet af socialdemokraten Emil Marott i 1920 som et nationalt orienteret socialdemokratisk parti i opposition til Socialdemokratiets slesvigske politik. Partiet opnåede kun få tusinde stemmer ved valgene i 1920. Emil Marott var opstillet i Odense, hvor han var chefredaktør på Fyns Socialdemokrat.

Partiet, der fik en meget kort levetid, fik en afdeling i Paarup Sogn. På arkivet findes en medlemsbog for partiet. Medlemsbogen havde tidligere rummet Frederik Hansens hønseregnskab. Regnskabssiderne er dog skåret ud, og selve medlemsbogen står på fire sider, resten af protokollen er tom.

 

 Protokolforside    
Partiet genbrugte en gammel protokol Som det ses til venstre, er der skåret en del sider ud af protokollen. Det er nok hønseregnskabet.  Første side af i alt fire sider.

Frederik Hansen var husmand, boede i Tarup og var medvirkende til, at Fyns Stifts Husmandsskole blev bygget.

Uddrag af medlemsbogen, der blev ført af Frederik Hansen:

”Efter vælgermødet i Paarup Forsamlingshus, blev det klart, at de vælgere, som ville være Marotts stillere, ikke kunne stå i partiet, da socialdemokratiet opstiller en anden mand…. Ved en afstemning i foreningen stemte 7 medlemmer for at blive i D S Demokrati, mens 6 medlemmer ikke billigede Marotts eksklusion.

Resultatet blev så, at disse 6 medlemmer udmeldte sig og dannede senere en anden forening under Det Frie SDemokrati.

Foreningen blev stiftet den 15. juni 1920. Den havde syv medlemmer, hvoraf de seks var bestyrelsesmedlemmer, den syvende var suppleant.

Den sidste indførsel er fra den 30. august 1921. Så partiet kan ikke siges at have haft lang levetid.