Paarup Gymnastikforening

 

TPI2

1929 1930
 1929  1930
1932 1954
 1932  1954

Uddrag fra I Odenses Skygge. Paarup Sogn og Kommune indtil 1970.
Skrevet af Peter Ramskov Andersen.

Paarup Gymnastikforening

Før 1930 blev der kun i begrænset omfang dyrket organiseret sport i kommunen. Skytteforeningen var hensygnende, og ungdomsforeningen fungerede mest som festarrangør. Initiativet til en gymnastikforening kom fra den senere sognerådsformand A.P. Rasmussen, der i 1927 opfordrede en ny tjenestekarl på Vrangsbæk, Carl Frederiksen, til at gøre noget ved sagen. Carl Frederiksen havde været på Ollerup Gymnastikhøjskole, og sammen med kontrolassistent Jens Filipsen og gårdejer Peter Chr. Rasmussen på Ellegård samlede han en gruppe interesserede unge.

Det eneste anvendelige lokale i kommunen var forsamlingshuset, hvis daværende formand var førstelærer Christensen, som ikke var specielt interesseret i gymnastik, men han lovede at forelægge sagen for bestyrelsen. Henvendelsen fra Frederiksen og Filipsen blev behandlet den 22. september, og de to havde klogeligt nævnt P.C. Rasmussen som leder af gymnastikken. Rasmussen måtte som gårdejer regnes som et stabilt element i den kommende forening, mens de to andre kunne ventes at forlade kommunen. Forsamlingshusets bestyrelse gav lov til at bruge salen, og gymnasterne henvistes til at bede sognerådet om lov til at låne skolens gymnastikredskaber. Gymnastikforeningen blev formelt stiftet den 30. oktober 1928 med P.C. Rasmussen som formand til 1939.

Læs mere om foreningen: Tarup-Paarup Idrætsforening