Lundeskovgård

Lundeskovgaard Lundeskovgaard 1939 Wilkens-1957a
Lundeskovgaard mod sydøst. Lundeskovgaard. 1939. 1957

 Lundeskovgaard, matr.nr. 127-2a, Paarup By, Paarup 

Lundeskovgaard er også kendt som Esbjergs gård. Den lå, hvor Turkisvej er i dag. Mange huse syd for Rugårdsvej ligger på jord, der er udstykket fra Lundeskovgaard. Billedet øverst til venstre er taget mod sydøst. Det er Rugårdsvej med træerne. Lillemarksgyden (nu Tarupvej) nederst i billedet.

Mellem Rugårdsvej og gården ligger i dag Solgårdsvej, og gemt mellem træerne til venstre i billedet lå den gamle rytterskole, der blev revet ned i 1964. Lillemarksgyden (nu Tarupvej) er øverst i billedet.

I 1834 ejedes gården af den 29-årige Rasmus Nielsen, der var gift med den 15 år ældre Mette Andersdatter. Rasmus Nielsen og Mette Andersdatter blev gift i Skt. Knuds Kirke den 26. september 1828. Han var 23 år og tjente i bispegården, hun 38. Sønnen Niels blev født den 1. oktober 1828. Ved hans fødsel står der i kirkebogen, at begge forældre tjente hos bispen. Mon han har været sat i pleje? Han boede ikke hos forældrene i 1834, hvis man kan stole på folketællingen, og i en senere folketælling står der, at han kom til sognet i 1837. Gårdmand i Snestrup, Rasmus Nielsen, og hustru Mette Andersdatter ankom fra Skt. Knuds Sogn den 1. august 1833. I folketællingerne 1850, 1855 og 1860 er han opført som sognefoged.

Niels Rasmussen findes i alle de følgende folketællinger. Han blev hjemme og arbejdede på gården, til han i 1870 er opført som ’husfader’, og forældrene boede hos ham og hans kone Maren Hansen, som han blev gift med den 12. november 1859 i Lumby Kirke. Svigersønnen, Hans Pedersen, overtog på et tidspunkt gården, og Niels Rasmussen og Maren Hansen boede så hos datteren og svigersønnen. Hun døde den 25. marts 1907. Han døde den 30. september 1909.

Hans Pedersen blev gift med Niels Rasmussens datter Kirstine i 1894. Han døde den 4. marts 1935. Hun døde den 25. juni 1937.

Gården blev i 1939 overtaget af Niels Esbjerg, der døde i 1942. Sønnen Niels Esbjerg drev gården videre for moderen, der døde i 1966. Men inden da havde Jens P. Koch købt gården, der blev revet ned, og jorden blev udstykket.