Mindeord

 

Mindeord.

Søndag den 26. november døde arkivets stifter og mangeårige leder (1977-2006), Raimond Nielsen. Raimond blev 81 år.

Raimonds forældre boede på Jernbanevej, da han blev født i 1936, og han blev derfor døbt i Paarup Kirke. Forældrene flyttede til Næsby, men i 1961 vendte Raimond tilbage til Paarup. Denne gang som nybagt lærer, der havde fået stilling på Paarup Skole. Han sagde selv, at han vist er den eneste, der ikke har vist sine eksamenspapirer frem for at blive ansat. Han gik i klasse på seminariet med førstelærer Andersens datter Karen, og det var åbenbart anbefaling nok til at blive ansat. I 41 år var Raimond en yderst engageret og ihærdig lærer. På arkivet ligger der en del film, han har optaget af forskellige klassers skoletid. Han har instrueret mange skolekomedier, og nøjedes ikke med skuespil i skolen, men var også med i dilettantforestillinger i Husmandsforeningen. I det hele taget var Raimond meget interesseret i sognets liv, var blandt andet med i Paarup Foreningens bestyrelse en del år, og efter flere tilløb sørgede han for, at Paarup Lokalhistoriske Arkiv så dagens lys i 1977. Han stod for mange udstillinger, der gjorde arkivet kendt, hvilket afstedkom mange afleveringer til arkivet.

Raimond talte i flere år om, at bombardementet på Fyns Stifts Husmandsskole burde mindes, og i 2005 var han den glade og tilfredse medarrangør af arrangementet, hvor mindestenen blev afsløret på Jeppe Aakjærs Allé.

Raimond blev som skrevet døbt i Paarup Kirke, tre af hans børn er døbt der, han er gift der, et par børn er konfirmeret i kirken, og selv om han flyttede til Korup for en kort bemærkning og senere til Hessum, bevarede han interessen for Paarup Sogn. I 2002 stoppede han som lærer på Paarup Skole, efter i 2001 at have modtaget Dronningens Fortjenstmedalje i sølv. I 2006 stoppede han også som arkivleder, men han fortsatte med at komme på arkivet, indtil hans sygdom gjorde, at han måtte stoppe med at køre bil, men han viste stadig interesse for arbejdet der, han ringede jævnligt for at høre nyt.

Raimond ønskede at blive bisat fra Paarup Kirke, hvilket han blev den 1. december. Bisættelsen blev foretaget af sognepræsten i Skeby.

(Karin Ramskov)

 

 

 

Mindeord

Det er med stor sorg, jeg lægger denne nyhed ud på arkivets hjemmeside.

Arkivets medarbejder, Bent Eriksen, døde i nat. Han blev for 14 dage siden ramt af en blodprop med efterfølgende hjertestop. Lægerne fik hjertet i gang, men Bent kom aldrig til bevidsthed og sov i nat stille ind. Det er et stort tab for arkivet, men naturligvis endnu større for Bents familie og mange venner.

Bent var et yderst hjælpsomt menneske. Han meldte sig som medarbejder på arkivet, efter at jeg havde efterlyst medarbejdere på en generalforsamling i Paarup Foreningen. Hans interesse var især billeder, og han begyndte med at scanne arkivets store billedsamling. Jeg gav ham 100 til at starte med, så regnede jeg med, at der var til en 14 dages tid, men dagen efter stillede han i Korup og ville have flere. Det tog derfor ikke lang tid, før han var kommet igennem alle billederne. Derefter scannede han, efterhånden som vi fik nye billeder, så vi er godt à jour.

Da Peter og jeg skrev Husmandsskolens historie, hjalp Bent med at affotografere protokoller på Landbogården. Det blev til mange hundrede fotos.

Bent holdt af at cykle, og han benyttede cykelturene til at fotografere rundt i sognet. Det betyder, at vi kan blandt andet kan se, hvordan der er blevet bygget rundt om. En del af billederne har været brugt på nogle udstillinger og på hjemmesiden, men alle er naturligvis søgbare på arkivets computer.

Når der skulle laves udstillinger, var Bent også en stor hjælp. Der skulle klargøres billeder, og de skulle sættes op på opslagstavler, og dernæst skulle tavlerne sættes op i Sognegården eller på Tarup Bibliotek.

Bent syntes, at vores gamle hjemmeside var kedelig, og da vi fik mulighed for at få et andet og mere professionelt design, ændrede vi hjemmesiden, og her var Bent en uvurderlig hjælp. Det var især billederne, han tog sig af. Når Paarup Foreningen havde haft et arrangement, sørgede han for, at der senest dagen efter lå billeder fra det på hjemmesiden.

På Paarup Foreningens sidste generalforsamling blev Bent valgt ind i bestyrelsen, og på det efterfølgende møde blev han foreningens sekretær. Også i Paarup Foreningen vil han blive savnet.

Bent bisættes fra Paarup Kirke tirsdag den 30. juni 2015.

Mine tanker går til Inge, Allan og Pia og deres familier.

  1. juni 2015        Karin Ramskov.

 

 

Banestien

 

Vi har på Facebook fået en forespørgsel om banestien. Hvornår blev skinnerne fjernet? Det ved vi ikke på arkivet. Vi har derimod en oversigt over avisartikler, hvor Paarup er omtalt. Oversigten er i meget kortfattet form, kun nærmest overskrifter, men artiklerne har vi som udklip på arkivet. I den vedhæftede fil kan ses de artikler, der omtaler, at banelinjen skal omdannes til en cykel/ridesti. Højreklik på linket, så kan det vises i nyt vindue.

Banesti

Brian Hansen

2. oktober kl. 20:51

Jeg har selv for noget tid tilbage spurgt i kloge mennesker om hvornår skinnerne på OMB blev taget op på langesøstien, Efter lidt research kan jeg selv komme med svaret og vil da lige dele det herinde. Skinneoptagningen startede i Juli 1966 og var færdig samme år i december. De blev solgt til H.J Hansen for den nette som af 495,623 kr, i øvrigt sammen med en del af banens materiel.

 

Legeplads i Villestofte

Ved Langesøstien nær Tyrsbjergvej er der indviet en ny legeplads. Den er blevet til i et samarbejde mellem kommunen og lokale beboere. Bag legepladsen er der etableret en stævneplads.

 DSC_0003  DSC_0004  DSC_0002
 Edderkoppespind  Bord – og bænkeplads  Plads til diverse aktiviteter
DSC_0007 DSC_0008 DSC_0006
 Stævnepladsen  Orienteringstavle  Cykel – og basketbane

 

I februar 2014 blev forsamlingshuset solgt

Læs husets historie her:

Billeder fra den sidste ekstraordinære generalforsamling i forsamlingshuset, torsdag den 3. april 2014 kl. 19.00,
hvor regnskabet for salget fremlægges. Overskuddet fra salget bliver uddelt til forskellige lokale foreninger. Lokalarkivet får således 20.000 kr., hvilket vi takker meget for.
1998 DSC_0052-1 DSC_0051-1
En konfirmationssøndag i april 1998. Forsamlingshuset er klar til fest. De sidste rester af en sal, hvor der er afholdt mange
møder, bingospil og fester.
DSC_0046-1 DSC_0045-1 DSC_0049-1
Erik Eggert, en af Paarup Foreningens filmfolk er på plads, så den sidste generalforsamling kan blive filmet. Også Jørn Tungelund (til højre), den anden af Paarup Foreningens filmfolk er på plads. Regnskabet udleveres.
DSC_0050-1 DSC_0053-1 DSC_0054-1
Ca. 15 personer var mødt op.  Der er ikke meget tilbage af baren.  Bestyrelsen takker af.

Mandag den 5. maj kom den nu tidligere formand for forsamlingshuset på arkivet sammen med kassereren for at aflevere en kuffert med protokoller og papirer fra forsamlingshuset. Endvidere skiltet, der sad på gavlen, og nogle billeder, blandt andet et af Stævnepladsen. Det skal nu alt sammen registreres.

Vi “fejrede” overdragelsen med kaffe og chokolade.

 Kassereren med kuffertens indhold  Kassereren med formanden for forsamlingshuset.