Om Paarup Foreningen

Vedtægterpf100px PAARUP FORENINGEN
Foreningens formål:
er beboerforening for lokalområderne:
PAARUP, SNESTRUP, STEGSTED, TARUP og  VILLESTOFTE
Foreningen er stiftet den 4. februar 1925

  • at varetage fælles interesser, som beboere i den tidligere Paarup Kommune har indbyrdes og over for kommunen eller andre offentlige myndigheder. 
  • at fremme trivselen i området som en beboervenlig del af storkommunen.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der på en eller anden måde har interesse i foreningens form.

Kontingent: 200 kr. helårligt pr. husstand.

Firmabidrag: Mange erhvervsdrivende i lokalområdet  yder økonomisk støtte i form af et årligt bidrag.        

PAARUP FORENINGEN er upolitisk.

PAARUP FORENINGEN er støtteforening for Paarup Lokalhistoriske Arkiv.

PAARUP FORENINGEN er aktiv på mange andre områder:
Der tilrettelægges filmaftener, foredrag, virksomhedsbesøg, bowling, fugleture, have- og markvandringer og historiske fortælleaftener.