Bestyrelsen

Bagerst fv.: Per Nansted (formand og sekretær), Poul Larsen, Poul Espersen. Forrest fv.: Aase Søgaard, Inge Mose (kasserer). Bestyrelsen blev genvalgt i 2022.

Per Nansted: tlf. 61 78 71 88

Inge Mose: tlf. 20 65 71 00