Snestrup

Snestrups gårde lå ved gadekæret: Løkkegaard, Sognefogedgården, Birkegaard og Lindegaard, samt Lundeskovgaard tæt på Rugårdsvej. Længere væk var Ensomhedsgaard og Carolinekildegården. Det var i Snestrup, sognets første skole blev bygget: rytterskolen der blev taget i brug omkring 1723, og som fungerede som skole til 1869. Den lå, hvor Solgårdsvej munder ud i Tarupvej. Fyns Stifts Husmandsskole blev genopbygget i Snestrup i 1948 på jord fra Vrangsbæk. Den fik i 1963 navneforandring til Nordisk Landboskole. Nu er den en del af Tietgenskolen.

1 Lindegaard 1987 2 Snestrup Gadekær 2007 3 L_kkegaard 1939
 Lindegaard ligger ved gadekæret i Snestrup. Fotograferet af elever fra Paarup Skole i 1987.  Snestrup Gadekær. 2007.  Løkkegaard, der nedbrændte i 1964. Bemærk, hvordan Lillemarksgyden (nu Tarupvej) svinger ind foran Sognefogedgaarden. 1939.
4 Ved Kæret 2007 5 Ved Kæret 6 Birkegaard 1987
 Ved Kæret. 2007.  Ved Kæret. 2007.  Birkegaard lå også ved Snestrup Gadekær. Birkegaards jord er nu udstykket. 1987.
7 R_nnegaard 1987 8 Sognefogedgaarden 9 Ved Kæret 1987
 Rønnegaard ved gadekæret. 1987.  Sognefogedgården i Snestrup.
Nu er kun stuehuset tilbage. 1987.
 Ved Kæret. 1987.
10 L_kkegaard efter branden 1964 11 Rytterskolen 1963 12 Lundeskovgaard 1939
 Løkkegaard efter pyromanbranden i 1964.  Rytterskolen kort før den blev nedrevet. 1964.  Lundeskovgaard, på hvis jord nu blandt andet Turkisvej ligger. 1939.
13 Snestrupkrydset ukendt år 14 Vrangsbæk 2008 15 Tietgenskolen 2011
 Snestrupkrydset med gartneriet. Ukendt årstal.  Vrangsbæks stuehus. 2008.  Tietgenskolen. 2011.
16 Tietgenskolen 2011 17 Carolinekildegaarden i 1920'erne 18 Carolinekildegaarden 1939
 Tietgenskolen ved indkørslen til Vrangsbæk. 2011. Carolinekildegaarden i begyndelsen af 1920’erne. Familien Jespersen og tjenestefolkene.  Carolinekildegaarden. 1939.
19 Carolinekildefest 1998 20 Ensomhedgaard 1939 21 Snestrup K_bmanden 1939
 Fest ved Carolinekilden. Rådmand Søren Møller taler. 1998.  Ensomhedgaard. 1939. Dens jord er blandt andet udstykket til grunde på Ternevej.  Købmanden i Snestrupkrydset. 1939.
22 Rugårdsvej 1957 23 Aaholm 1957 Rugårdsvej 231 24 B_gesangervænget 1959
 Rugårdsvej ved Fuglebakken. 1957.  Aaholm. Rugårdsvej 231. 1957.  Bøgesangervænget er, hvor ejendommen i midten ligger. Rugårdsvej nederst. 1959.