Ungdomsforeningen

 Uddrag fra I Odenses Skygge. Paarup Sogn og Kommune indtil 1970.
Skrevet af Peter Ramskov Andersen.

Ungdomsforeningen

Før fodbold-, håndbold- og gymnastikforeninger kom til at dominere foreningslivet, var der få tilbud til kommunens unge. Den eneste forening, der gav dem et tilbud i fritiden, var ungdomsforeningen, der sandsynligvis blev oprettet et par år efter forsamlingshusets indvielse. I 1880’erne og 1890’erne blev der på Fyn oprettet en lang række grundtvigsk prægede ungdomsforeninger, hvis formålsparagraffer talte om folkelig og kristelig oplysning og således passede godt til forsamlingshusets formål. Husets bestyrelse støttede foreningen med gratis mødelokale til alle almindelige møder, mens der skulle betales leje ved baller. På det punkt var bestyrelserne for forsamlingshuset og ungdomsforeningen mere fordomsfri end mange andre steder.

En lang række ungdomsforeninger, også fra Fyn, slog sig i 1903 sammen og dannede landsforeningen De Danske Ungdomsforeninger, men Paarups ungdomsforening var ikke med. De fleste ungdomsforeninger tilbød deres medlemmer foredrag, sang og oplæsning, men vandene skiltes, når talen faldt på dans. I Paarup blev der holdt danseskole i forsamlingshuset, ungdomsforeningen holdt baller, og foreningen oplevede som så mange andre, at dens medlemmer var mindre interesseret i at høre foredrag end i at danse. Foreningen undgik heller ikke problemer med spiritus, idet nogle af medlemmerne medbragte drikkevarer eller mødte berusede til festerne, hvad der i 1922 fik førstelærer Christensen til som bestyrelsesformand at true med at udelukke foreningen fra forsamlingshuset. I 1931 synes foreningen at have været i krise, idet den fik frataget sit husly i forsamlingshuset. Der blev dog holdt en dør åben for en eventuelt reorganiseret forening, som blev mindet om, at slagsmål og drikkeri kunne medføre udelukkelse fra forsamlingshuset.