Søgning

 

 Den 20. februar 2015 åbnede en ny søgemulighed, da  www.arkiv.dk   gik i luften. På siden kan søges i samlingerne hos de arkiver, der benytter registreringsprogrammet Arkibas, og det gør ca. 550 arkiver, store som små. Finder du billeder, hvor du mener, at billedteksten eller dateringen er forkert, eller hvor du har supplerende oplysninger, hører vi gerne fra dig. Enkelte billedregistreringer bliver vist uden billede. Dette kan skyldes, at arkivet ikke har ophavsretten til at publicere de pågældende billeder, eller at de af andre årsager er klausulerede. Det er muligt at se billederne på arkivet.

Søgning i Paarup Lokalhistoriske Arkivs registreringer her: