Carolinekildegård

Hønsehus

Carilinekildegården Anna Jespersen
 Carolinekildegårdens hønsehus. 1910. Luftfoto af Carolinekildegården. Mellem 1930 og 1940. Anna Jespersen på gårdspladsen. Mellem 1920 og 1930.
Staben Stuehuset
  Staben på Carolinekildegården. Mellem 1895 og 1905.  Carolinekildegårdens stuehus.   Der findes en side med mere tekst og flere fotos.

Carolinekildegården, matr.nr. 127-4a, Paarup By, Paarup

I 1895 udlejede Jespersen ”den gamle gård” til Peder Jørgensen. Den årlige leje var 40 kr., der skulle forudbetales med 10 kr. i kvartalet. Lejeren skulle sørge for den indvendige vedligeholdelse, og forpligtigede sig til at aflevere lejligheden i samme stand som den blev modtaget, bl.a. med hele ruder i vinduerne. 

I folketællingerne kan man se, hvem der arbejdede på gården, og i 1890 er det Jespersens søn Holger Christian Jespersen, der bestyrer gården. Da faderen døde i 1891, overtog Holger Christian Jespersen gården. Ifølge folketællingen fra 1890 var han ugift, men i 1901 var han gift og havde fire børn. Både han og hans kone tog del i arbejdet på gården, og senere sikkert også børnene, for i folketællingen i 1911 var der kun én tjenestepige, der boede på gården, men der har helt sikkert været ansat andre, sandsynligvis nogle daglejere. Børnene var: Ida født i 1894, Karen fra 1895, Ludvig fra 1896 og Maren fra 1899. Der blev i øvrigt solgt et stort stykke af jorden fra i 1911.    

I 1904 betalte Jespersen tiende til præsteembedet. På dette tidspunkt var tienden ved at blive afskaffet. Den kunne betales i naturalier eller i kontanter.

I 1907 var folkeholdet 1 fodermester, 1 forkarl, 1 karl, 2 piger og 1 daglejer. Mælken blev leveret til mejeriet ”Pasteur” i Odense. 30 køer, 10 ungkreaturer, 2 tyre, 6 heste, 3 plage og føl.

  I 1911 blev ejendommen vurderet. Som et kuriosum kan nævnes, at ”… Det bemærkes, at der er indlagt WC flere steder på ejendommen”, hvilket åbenbart ikke har været det almindelige. Vandet kom fra Carolinekilden, hvor det forefandtes i rigelig mængde og af fortrinlig beskaffenhed.

Gården blev i 1940 solgt til købmand Erik Hansen, og i 1968 blev den så eksproprieret, så Rismarksvej kunne blive forlænget til Næsby.