Samlinger

 I arkivet findes blandt andet:

 • kirkebøger, 1646-1814 som papirkopier.  En transkription af kirkebøgerne ligger her på hjemmesiden. 
 • folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906 og 1911 som papirkopier og i et edb-program
 • register over viede i Paarup Sogn 1646-1943
 • register over døde i sognet 1646-1941

På www.arkivalieronline.dk findes kirkebøger og folketællinger fra hele landet, og registrene fra Paarup kan også ses der.

 • register over fæstebreve vedrørende Paarup Sogn
 • register over skiftebreve
 • udskrifter af oplysninger fra realregisteret til skøde- og panteprotokoller
 • matrikelregister
 • mange fotos
 • en del erindringer
 • foreningsprotokoller
 • film
 • dias
 • båndinterviews
 • lokalhistorisk litteratur
 • kirkeblade
 • TPI-Nyt 1957-
 • kort over området. Det ældste fra ca. 1770
 • skoleblade, flest fra Paarup Skole
 • afleveringer om gårde, familier, foreninger, skoler, personer

Men se på www.arkiv.dk, hvor det er muligt at søge i arkivets registreringer.