Beretning for 2018

 

Formandsberetning på generalforsamlingen

onsdag den 6. februar 2019

 Det er tolvte gang, jeg står her og aflægger beretning. Det år, der er gået,  var på nogle måder et godt år for PF, men også sådan et la-la år. Vi har afholdt seks arrangementer, og vi har været medarrangør af yderligere to. Der har været god tilslutning til flere af arrangementerne, men vi måtte også aflyse et. Medlemstallet fortsætter med at falde, fra 306 husstande sidste år på dette tidspunkt og til 245 i dag. Fortsætter det i samme tempo, er der faktisk ingen forening i år 2023, to år før vi ellers kan runde de 100 år. Det er dystre perspektiver. Mere herom senere.

 Generalforsamlingen i 2018 havde deltagelse af 69 medlemmer, en snes stykker færre end de sidste par år. Der var genvalg over hele linjen, og vi så film og spiste lagkage. Alt i alt en god aften.

Kransenedlæggelsen ved mindestenen på Jeppe Aakjærs Allé den 17. april blev overværet af omkring 30 mennesker. Det var en ganske almindelig tirsdag, og vi er godt tilfredse med deltagerantallet. I år er det en onsdag, og tidspunktet er 16.12, hvis nogen skulle være i tvivl.

Fugleturen den 12/5 havde samlet  26 morgenduelige medlemmer. Turen gik til Elmelund Skov, som for det meste er ret ny, men også består af ældre trægrupper. Vi så eller hørte omkring 25 forskellige dyr og fugle. Arne og Lars var som sædvanligt førende, og de blev i år suppleret af Klaus, som fortalte om Hjemmeværnets brug af området. Og så havde Lars produceret en meget fin lille folder med billeder af de mest almindelige fugle. Tak for indsatsen alle tre!

I år skal vi på fugletur den 11. maj.                  

Den 28. juni havde Caroline Amalie fødselsdag. Hun fyldte 222 år. Da hun var yngre, var hun gift med den senere kong Christian den 8., og de boede i starten af 1800-tallet på Odense Slot. De holdt meget af at komme ved en helligkilde her i nærheden, og da Caroline i 1831 fyldte 35 år, tillod Christian sig at opkalde kilden efter hende; det er den, vi i dag kender som Carolinekilde. PF prøvede i samarbejde med Rotary i Næsby for en snes år siden at genoplive de fester, der i gamle dage blev holdt ved kilden på Carolines fødselsdag. Det gik dog i sig selv igen, men for et års tid siden foreslog Lene Placatka, der jo er præst ved Paarup Kirke,  at man prøvede endnu en gang. Kirken arrangerede i samarbejde med PF og lokalarkivet i Næsby, og det blev en hyggelig og afslappet aften med sang, musik og historiefortælling. Vi var omkring 60 mennesker, skønsmæssigt var halvdelen fra PF.

Det er allerede besluttet, at arrangementet gentages her om små fem måneder. En ny tradition i vores lokalområde er ved at tage form, og det passer fint med PF’s motto om at bevare fortiden i nutiden for fremtiden.

Have- markvandringen den 28. august havde samlet 90 medlemmer.  Det var samtidig en slags virksomhedsbesøg, da den fandt sted hos Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, der holder til på Højstrup øvelsesområde, nærmere betegnet på Svennekærgård. Det var tre hjemmeværnsfolk, der havde arrangeret aftenen, og de havde virkelig lagt sig i selen for at give os en god oplevelse. Efter en meget grundig orientering om stedets historie og ikke mindst om Hjemmeværnets virke gik vi i marken, og efter mere orientering derude stod den på lammekølle med tilbehør. Det blev ind-taget i et stort mødelokale på 1. sal – vejret udenfor var ellers fint. Som sædvanlig var det en dejlig aften med snak og hygge, faktisk var det svært at få sparket de sidste hjem. Om lidt kan I komme med til Svennekærgård igen, vores filmfolk var nemlig til stede og viser efter kaffen film fra turen.

Rensdyrstenen er et nyt begreb i PFs historie. Forklaring følger her:

I 2018 var det 80 år siden, man fandt et komplet rensdyrskelet i en mergelgrav tæt på Tyrsbjerg. Det, syntes vi i bestyrelsen, var en god historie, og ihukommende vores motto – bevar fortiden i nutiden for fremtiden – snakkede vi om, hvordan vi kunne sætte et minde over det fine fund. Det blev til en stor granitsten med et sandblæst relief af skelettet. Stenen satte vi op på en legeplads i den alleryderste udkant af Paarup Sogn, der hvor Langesøstien løber ud i Åbakkevej et par hundrede meter fra det højdedrag, hvor man fandt skelettet i 1938. Den 2. september, som var en søndag, havde vi inviteret PFs medlemmer samt det halve af Korup til indvielse af stenen. Museumsinspektør Anders Myrthu afslørede stenen med relieffet, men inden da tog han os 12- 13000 år tilbage i tiden til dengang vores rentyr fredeligt gik og spiste lav, indtil den blev jaget ud i en mose, måske af lokale jægere, måske af ulve. Måske faldt den gennem isen, i hvert fald druknede den for så at genopstå i 1938. I dag kan skelettet ses på Naturhistorisk Museum i København, og det er det, der har stået model til relieffet på stenen. Ved siden af stenen står en midlertidig orienteringstavle, vi venter på, at kommunen laver en perma-nent tavle i stil med den, der fx står ved stenen på Jeppe Aakjærs Allé.

Efter afsløringen af stenen var PF vært ved et mindre traktement for de mange mennesker, der havde taget imod vores invitation. Vi var omkring 80 mennesker, halvdelen var lokale beboere på Åbakkevej; de var ret begejstrede for vores initiativ. Korup Lokal-tv var til stede med et mindre filmhold, og hvis I går ind på deres hjemmeside, kan I finde en fin reportage fra dagen (www.tv4k.dk).

Tak til Anders Myrthu for sin fine introduktion til istiden, tak til Poul Schou A/S, der for en billig penge stod for transporten af stenen fra Otterup Stenhuggeri til Åbakkevej, og tak til anlægsgartner Th. Skov Larsen, Stegsted, der uden beregning har leveret både sten  og teknisk hjælp ved selve opsætningen.

Busturen 16/9  havde samlet 48 deltagere. Det var præcis en busfuld, og deltagerne fik en fængslende oplevelse. Turen gik nemlig til Fængslet i Horsens og omfattede en guidet rundtur samt en overdådig buffet. Der var stor tilfredshed med besøget, og på hjemvejen fik deltagerne endnu en god oplevelse. Bussen drejede nemlig ned på havnen i Vejle, hvor man besigtigede det imponerende byggeri Fjordenhus, som er domicil for Kirk Kapital A/S, altså noget med Lego. Det er dog ikke Legoklodser, man har brugt som byggemateriale, men derimod håndfremstillede mursten i mange varianter. Hvis I ikke har set Fjordenhus, kan jeg kun anbefale jer at tage en søndagstur over til Vejle og måske endda betale for en guidet rundvisning, det er absolut pengene værd.   

Fortælleaftenen fandt sted den 11. oktober.  Vi har jo tradition for at skifte mellem filmaften og fortælleaften, og i år var det fortællingens tur. Vi havde allieret os med Paarup Aftenskole og Lisbeth Lunding, og vi kaldte arrangementet Fællessang og Fortælling. Fællessangen stod de 80 fremmødte deltagere for (30 korsangere fra Rydsåkoret, 30 medlemmer af PF  samt 20 udefra).  Fortællingen, som bandt sangene sammen, stod Hanne Juul Sørensen og undertegnede for. Det var en god aften, hvor vi fik rørt vores stemmer, og midt i det hele underholdt Rydsåkoret os med en lille koncert.

Det var tredje gang, vi lavede et fællesarrangement med Paarup Aften-skole. Vi har hørt Sepp Piontek fortælle om sin tid som landstræner, vi har hørt om swingmusik sammen med BigBand 5000 DK, og senest har vi altså haft en sang- og fortælleaften. Der har ikke været overvældende tilslutning fra PFs medlemmers side til de tre arrangementer, måske skyldes det, at der tages entré, måske skyldes det, at det er en nyskabelse, måske skyldes det noget helt tredje. Alt det vil vi naturligvis tage i betragtning, når vi inden længe skal finde ud af, om vi skal fortsætte det gode samarbejde med Lisbeth Lunding.

Bowlingarrangementet skulle have været sæsonens sidste, men der var meget få tilmeldinger i år, så vi måtte ty til en aflysning. Også sidste år var der få tilmeldte, måske er tiden løbet fra den type arrangement.

Det var lidt om årets arrangementer. Vi har i alt haft otte af slagsen, og det samlede deltagertal lå på omkring 350.

PF er støtteforening for Paarup Lokalhistoriske Arkiv, og vi støtter med 4000 kr. årligt. Det gør vi hvert år, og det gør vi gerne, for Arkivets arbejde falder godt i tråd med vores arbejde. Arkivet fungerer også som en  slags reklame for os, man har nemlig en fin hjemmeside, hvor PF har sin egen spalte. Her fortælles der om hvert enkelt af vores arrangementer i ord og billeder. Adressen er www.paaruparkiv.dk. Arkivet er også på Facebook, og her omtales PF også hyppigt.  

Paarup Rådhus er væk, ja, det er snart halvandet år siden, det blev revet ned. Vores og andres indsigelser hjalp ikke noget som helst, men nu må vi se fremad og afvente Tarup Centers udvidelse. Jeg håber, det på alle måder bliver en gevinst for lokalområdet. Jeg ved fx, at mange ser frem til, at vi sandsynligvis får en biograf i de nye bygninger. Man kan sige, at byen på den måde flytter ud til os og på den måde gør det nemmere at få en god filmoplevelse. Film skal jo ses i biografen, som man siger!

Sidste år talte jeg om Paarup gamle Skole, der står uvirksom hen med plader for vinduer og døre. Sidste nye i den sag er, at Odense Kommune har søgt om nedrivningstilladelse. Tarup gamle Præstegård er også i fare, den er netop blevet affredet, dvs. den ikke mere er fredet. Og Vrangsbæk er til salg. Karin kommer nærmere ind på alt det i sin beretning om lidt.

Paarup Elforsynings Fond havde i sommer sin anden udlodning af midler, og vi havde søgt om støtte til flere forskellige formål. Arkivet fik 3000 kr., og vi fik i Paarup Foreningen lidt skuffende kun 5000 kr. til vores bustur, men vi klør bare på igen og håber på lidt mere næste år.

Som jeg nævnte i indledningen falder PFs medlemstal støt. Det er ikke mange af udmeldelserne, der skyldes naturlige årsager såsom flytning eller dødsfald, det foregår mere på den måde, at man ikke betaler kontingentet, når girokortet kommer ud i april. Hvis man så heller ikke reagerer på en rykker, bliver man streget i kartoteket. Sådan foregår de fleste udmeldelser. Indmeldelser får vi ikke mange af, selv om vi laver gode arrangementer med god tilstrømning, vi laver lokale tiltag (rensdyr-stenen fx), og vi deltager aktivt i debatten i medierne. Som I kan høre, er vi lidt mismodige i bestyrelsen. Vi modtager meget gerne i bestyrelsen forslag, der måske kan vende kurven.

Apropos bestyrelsen: Her bliver der måske også brug for jeres hjælp næste år. Jeg ved, at i hvert fald ét medlem af bestyrelsen stopper ved næste generalforsamling, og med det aldersgennemsnit, vi har, ved man aldrig, hvad der ellers kan ske. Derfor er det vigtigt, at I viser interesse for bestyrelsesarbejdet og gerne stiller jer til rådighed.

Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde til Paarup Lokalhistoriske Arkiv, til Tarup-Paarup Kulturforum, til vores meget aktive filmfolk, til vores firmabidragsydere og til alle andre, som har støttet vores forening i det år, der er gået. Jeg vil ikke takke bestyrelsen, for den er jeg jo selv en del af, men jeg kan da sige, at vi igen har haft et godt arbejdsår med en god fordeling af arbejdsopgaverne, så vi vil lige klappe hinanden lidt på ryggen, når vi holder det næste bestyrelsesmøde.

Til slut vil jeg bede jer om sammen med os i bestyrelsen at udbringe et trefoldigt leve for Paarup Foreningen.

Paarup Foreningen længe leve!