Mindeord

Det er med stor sorg, jeg lægger denne nyhed ud på arkivets hjemmeside.

Arkivets medarbejder, Bent Eriksen, døde i nat. Han blev for 14 dage siden ramt af en blodprop med efterfølgende hjertestop. Lægerne fik hjertet i gang, men Bent kom aldrig til bevidsthed og sov i nat stille ind. Det er et stort tab for arkivet, men naturligvis endnu større for Bents familie og mange venner.

Bent var et yderst hjælpsomt menneske. Han meldte sig som medarbejder på arkivet, efter at jeg havde efterlyst medarbejdere på en generalforsamling i Paarup Foreningen. Hans interesse var især billeder, og han begyndte med at scanne arkivets store billedsamling. Jeg gav ham 100 til at starte med, så regnede jeg med, at der var til en 14 dages tid, men dagen efter stillede han i Korup og ville have flere. Det tog derfor ikke lang tid, før han var kommet igennem alle billederne. Derefter scannede han, efterhånden som vi fik nye billeder, så vi er godt à jour.

Da Peter og jeg skrev Husmandsskolens historie, hjalp Bent med at affotografere protokoller på Landbogården. Det blev til mange hundrede fotos.

Bent holdt af at cykle, og han benyttede cykelturene til at fotografere rundt i sognet. Det betyder, at vi kan blandt andet kan se, hvordan der er blevet bygget rundt om. En del af billederne har været brugt på nogle udstillinger og på hjemmesiden, men alle er naturligvis søgbare på arkivets computer.

Når der skulle laves udstillinger, var Bent også en stor hjælp. Der skulle klargøres billeder, og de skulle sættes op på opslagstavler, og dernæst skulle tavlerne sættes op i Sognegården eller på Tarup Bibliotek.

Bent syntes, at vores gamle hjemmeside var kedelig, og da vi fik mulighed for at få et andet og mere professionelt design, ændrede vi hjemmesiden, og her var Bent en uvurderlig hjælp. Det var især billederne, han tog sig af. Når Paarup Foreningen havde haft et arrangement, sørgede han for, at der senest dagen efter lå billeder fra det på hjemmesiden.

På Paarup Foreningens sidste generalforsamling blev Bent valgt ind i bestyrelsen, og på det efterfølgende møde blev han foreningens sekretær. Også i Paarup Foreningen vil han blive savnet.

Bent bisættes fra Paarup Kirke tirsdag den 30. juni 2015.

Mine tanker går til Inge, Allan og Pia og deres familier.

  1. juni 2015        Karin Ramskov.